Colofon

Teamblauw stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid van de mensen in haar netwerk. Wij zoeken daarin de samenwerking met eenerzijds freelance fotografen en anderzijds de Stichting Live Build. Door gezamenlijk initiatieven te ontplooien, versterken we de banden in ons netwerk en de maatschappelijke betrokkenheid van de mensen die deelnemen aan ons netwerk.

FOTOGRAFIE

Visit Nadine’s website for a fine impression of her work at
www.nadinemaas.nl

 

 

 

 

 

LIVE BUILD

Live Build wil iets doen aan de grote ongelijkheid in de wereld. Live Build vindt dat alle mensen op de wereld basisrechten hebben. Omdat wij ons niet overal op kunnen richten en we in Kameroen hebben ervaren dat er een grote lokale behoefte is aan kwalitatief goed onderwijs en toegang tot schoon drinkwater, hebben we besloten om ons hier op te richten. Daarnaast zijn dit projecten die voor een jonge stichting als Live Build realistisch en uitvoerbaar zijn.

www.live-build.nl

 

Reacties zijn gesloten.